top of page
Annette Carlson Foto_ Catharina Fyrberg.jpg

Annette Carlson

Oppositionsråd &
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  • Facebook

Det som en gång bidrog till mitt politiska intresse var två saker. En semesterresa och att det inte gick att välja annan skola än den skola som kommunen bestämde. Resan gick till Bulgarien, en kommuniststat. Den ofrihet, som jag fick se och höra om, berörde mig mycket. Att inte få gå kvar i sin skola, kanske den enda tryggheten när mamma och pappa skiljde sig, och vara tvungen att byta när man flyttade, det tyckte jag var fel. Fortfarande är kampen för människors frihet, möjlighet för människor att välja och själva kunna få styra över sina liv det som driver mig i mitt politiska arbete.

Mitt allra första uppdrag var ersättare i kommunfullmäktige. Sedan har jag haft förtroendeuppdrag i Byggnadsnämnden, kommundelarna Norrby, Göta och Trandared samt Kommunstyrelsen. Idag är jag ledamot i Kommunfullmäktige och kommunalråd.

Trygghet, växtkraft och ordning & reda är ledorden som fångar in det som jag anser att vi behöver värna om i vår kommun.

Borås ska vara en tryggt för alla, oavsett tid på dygnet eller var man befinner sig. Otrygga platser ska identifieras och vid behov ska kameraövervakning och ordningsvakter användas. Du ska kunna vara trygg och lita på att välfärden håller en hög kvalitet. Det ska finnas plats på äldreboendet och omsorgsboendet när du behöver det. Barnen ska känna sig trygga i skolan. För att få växtkraft i hela kommunen behövs nya bostäder, viktig infrastruktur komma på plats, företagsklimatet stärkas, kvalitén i skolorna bli likvärdig och kultur- och föreningsliv stimuleras. I en kommun ska det vara ordning och reda. I ekonomin, i klass­rummet, i integrationsarbetet och i kommunens styre.

Vi kommer vi ta tillvara på Borås möjligheter och på allvar möta de problem som vi står inför. Vårt parti kommer stå för ett politiskt ledarskap som klarar av att leverera lösningar.

Hör gärna av dig om du har idéer eller synpunkter!

Min mail är: annette.carlson@boras.se

bottom of page