top of page
boras-for-studenter-1_desktop.jpg

Möjligheternas Borås!

Moderaterna har, tillsammans med andra partier, lagt grunden till mycket av det som är dagens Borås. Vår utgångs-

punkt har varit vilja till samarbete och fokus på det som ska göras istället för ideologiska låsningar.

 

Vi är stolta över det vi varit med om att åstadkomma, men är också övertygade om att Borås behöver ett nytt ledarskap, ett ledarskap som är redo att genomföra nödvändiga reformer och som på allvar ser hela Borås och alla boråsare.

Vi vill att Borås ska vara en attraktiv kommun utan utsatta områden, där alla ges chansen att forma sina liv och ingen

lämnas utanför.

Våra tre prioriteringar:

Trygghet. Vi vill göra Borås tryggare. Både i staden och på landsbygden. Oavsett om det är i det egna hemmet

eller på vägen hem en sen kväll ska du kunna känna dig trygg. När du blir äldre och behöver omsorg ska du vara

trygg med att vården och omsorgen håller högsta möjliga kvalitet och möter varje person utifrån dina behov.

Utveckling. För oss innebär utveckling att möjliggöra fler bostäder, förbättra kommunikationerna, bättre

företagsklimat för att skapa nya arbetstillfällen och låta hela kommunen blomstra. Ska det bli möjligt behövs ett

politiskt ledarskap som kan få saker gjorda.

Ordning & reda. Trygghet och trivsel i skolan är grunden för utveckling och lärande. Det ska vara ordning och

reda, fokus på kunskap och tydligt ledarskap i klassrummet. Alla barn måste ses utifrån sina behov.

Kommunen ska aldrig överbeskatta medborgarna via skatter, taxor eller avgifter. Det ska vara lätt att ha att göra

med kommunen både som privatperson och som företag.

 

Läs mer om den politik vi gick till val på:

bottom of page