top of page
1.png

Näringsliv

Företagsklimatet och möjligheterna till jobb är avgörande för Borås utveckling. Därför vill vi att kommunen ska för­ stärka sitt arbeta för att förbättra företagsklimatet. Osund konkurrens ska undvikas i den kommunala verksamheten och företag ska aktivt uppvaktas när de befinner sig i om­ eller nyetableringsfasen. 

De mål som sätts i kommens verksamheter ska vara realistiska, mätbara och transparenta och de ska kontinuerligt följas upp. Kommunen ska då också se över vilka verksamheter som ska bedrivas i kommunal regi. När flera aktörer finns ska likvärdiga konkurrensvillkor råda.

Moderaterna i Borås vill:

 • Att tjänstegarantier ges i all myndighetsutövning.

 • Att Borås arbetar för att öka attraktionskraften som företagskommun.

 • Att verka för ytterligare industriområden i kommunen.

 • Att kommunens förvaltningar inte ska konkurrera med privata företag utan ha en transparens vid upphandlingar.

 • Att en översyn av kommunens verksamheter görs med regelbundenhet, med syfte att undvika osund konkurrens.

 • Att Lagen om valfrihet, ramavtal och entreprenader ska finnas inom välfärdssektorn i kommunen.

 • Att aktivt uppvakta företag som sannolikt befinner sig i en om-/nyetableringsfas samt företag från branscher vi önskar se i kommunen.

 • Att näringslivet ska ses som en självklar resurs vid undervisning kopplad till företagande och entreprenörskap.

Teknik, innovation och digitalisering

Moderaterna i Borås vill:

 • Att Borås Stad ses som det självklara valet vid testning av ny teknik.

 • Att Borås Stad strävar efter att vara förebilder för ny teknik.

 • Att snabbladdningsstationer för elfordon blir än mer tillgängliga.

 • Att en digital investeringsfond inrättas.

 • Att det löpande utvärderas hur kommunens verksamhet ska optimeras med stöd av ny teknik.

 • Att Borås Stad ska vara öppet för att fungera som en testbädd för ny teknik.

 • Att digital teknik i högre grad ska användas för att förbättra tillgänglighet och kvalité i servicen till invånarna.

 • Att den digitala infrastrukturen stärks med målsättningen att alla boråsare ska kunna koppla upp sig och ta del av digital service, driva sitt företag och jobba hemifrån.

bottom of page