Kommunstyrelsen3.png

Kultur och fritidsfrågor

Fritids- och folkhälsonämnden

Kulturnämnden

Lotta Löfgren-Hjelm

lotta.hjelm@politiker.boras.se

Tekniska och samhällsbyggnadsfrågor

Sociala och omsorgsfrågor

Arbetslivsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden

Tekniska nämnden

Kommun- och områdesövergripande frågor

Kommunstyrelsen

Annette Carlson

annette.carlson@boras.se

Krisledningsnämnden

Annette Carlson

annette.carlson@boras.se

Vård- och äldrenämnden

Överförmyndarnämnden

Utbildningsfrågor

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Press/politiska sekreterare

Press/politiska sekreterare

Elvira Löwenadler

elvira.lowenadler@boras.se

0768 88 72 15

Stadsrevisionen

Bill Johansson 

bill.johansson@politiker.boras.se

Boris Preijde

boris.preijde.politiker.boras.se

Valnämnden