top of page

Nämndpolitiker

Arbetslivsnämnden

Birgitta Bergman - 2:e vice ordförande

birgitta.bergman@politiker.boras.se

Fritid- och Folkhälsonämnden

Annette Nordström - Ledamot 

anette.nordstrom@boras.se

Förskolenämnden

Marie Fridén - Ledamot

marie.friden@politiker.boras.se

Grundskolenämnden

Martin Nilsson - 2:e vice ordförande

martin.nilsson@politiker.boras.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Marie Fridén - 2:e vice ordförande

marie.friden@politiker.boras.se

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Hasse Ikävalko - 2:e vice ordförande

hasse.ikavalko@politiker.boras.se

Kulturnämnden

Lotta Löfgren Hjelm - 2:e vice ordförande

lotta.hjelm@politiker.boras.se

Lokalförsörjningsnämnden

Anna Christensen - 2:e vice ordförande

anna.christensen@politiker.boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Cecilie Tenfjord-Toftby - 2:e vice ordförande

cecilie.tenfjord-toftby@politiker.boras.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Lars-Gunnar Comén - 2:e vice ordförande

lars-gunnar.comen@politiker.boras.se

Servicenämnden

Georg Guldstrand - 2:e vice ordförande

georg.guldstrand@politiker.boras.se

Sociala omsorgsnämnden

Mattias Karlsson - 2:e vice ordförande

mattias2.karlsson@politiker.boras.se

Tekniska nämnden

Paul-André Safko - Ledamot

paul-andre.safko@politiker.boras.se

Vård- och äldrenämnden

Anders Johansson - Ledamot

anders.j.johansson@politiker.boras.se

Hitta alla våra förtroendevalda politiker i Borås stads samtliga nämnder och styrelser

bottom of page