top of page
martin_88I0001.jpg

Martin Nilsson
Plats #2 till Kommunfullmäktige för M i Borås

Hej!

Jag heter Martin Nilsson och bor i Brämhult tillsammans med min fru och vår son. Vi har även två utflugna döttrar. Civilt arbetar jag som företagande datakonsult och ägnar fritiden åt aktiviteter med familjen, trädgård, träning och politik förstås..

Mina viktigaste frågor är:

  • Minskad kö till äldreboenden

  • Prioritering av skolan

  • Klimatet, vår tids ödesfråga

  • Göra det lättare att driva företag

Jag svarar gärna på dina frågor och funderingar, oavsett om det är lokala eller rikstäckande frågor.

Min mejladress är martin.nilsson@politiker.boras.se 

Minskad kö till äldreboenden
Jag kan inte acceptera att äldre i behov av en plats på ett omsorgsboende ska behöva stå i kö längre än tre månader i Borås. Vi måste ta äldres behov på allvar och snarast skapa nya platser.

Prioritering av skolan
Förskolan och skolan lägger grunden till goda livschanser. Att fullfölja studierna och ta en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida utanförskap. Men för att skolan ska klara sitt kunskapsuppdrag behövs goda och stabila ekonomiska ramar. Borås behöver satsa på skolan.

Klimatet, vår tids ödesfråga
Vi behöver en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Tyvärr försvåras elektrifiering av industri och fordon i Sverige genom  de senaste årens nedläggning av kärnkraft. Ett par av de insatser som behövs i Borås är fler laddstolpar och att skapa stöldsäkra parkeringar för den som väljer cykeln.

Göra det lättare att driva företag
Företagen skapar jobb och lägger grunden för den ekonomi som behövs för ett gott samhälle. Det ska vara lätt att vara företagare i Borås. Service och god information från kommunen är minst lika viktigt som myndighetsutövning.

bottom of page