top of page
Eng_Foto_4KE7984_medres_edited.jpg

Micaela Kronberg
Plats #2 till Regionen Södra Älvsborgs valkrets

Dax för förändring

Vården finansierar vi genom skatten men den ska utgå från den enskilde patientens unika behov. Samverkan mellan vårdens huvudmän för att stärka individens behov. Psykiatrin behöver ett större fokus där tillgänglighet och kompetens är primära frågor. Barn och ungas psykiska ohälsa ökar i Sverige, vi måste öka resurserna för tidiga insatser, kompetens och tillgänglighet. Vi behöver anställningsformer som fungerar i alla skeden i livet. En levande landsbygd där vi kan arbeta och bo, där vi har en möjlighet att producera svenska råvaror utan höga skatter och kostnader för drivmedel. 

Mina viktigaste frågor:

  • En tillgänglig hälsa- och sjukvård efter patientens behov

  • Öka kompetensen och tillgängligheten inom psykiatrin

  • Tidiga insatser och korta köer för barn och unga med psykisk ohälsa

  • En levande landsbygd där människor har råd att bo och arbeta. 

Jag svarar gärna på dina frågor och funderingar, oavsett om det är lokala eller rikstäckande frågor. 

Min mejladress är micaela.kronberg@vargarda.se

bottom of page