top of page
björn-ola_88I0072.jpg

Björn-Ola Kronander
Plats #5 till Kommunfullmäktige för M i Borås

Hejsan!

Jag heter Björn-Ola Kronander och bor i Dannike tillsammans med min fru och våra tre döttrar. Till vardags arbetar jag med verksamhetsutveckling och projektledning ute hos olika företag. På fritiden ägnar jag mig åt aktiviteter med familj och vänner, träning, fiske och politik förstås.

Mina viktigaste frågor är:

  • Satsningar på skola och utbildning

  • Vidareutveckla våra orter/byar

  • Främja energi- och miljösatsningar

  • Åtgärder som får fler i arbete

Jag svarar gärna på dina frågor och funderingar, oavsett om det är lokala eller rikstäckande frågor.

Min mejladress är bjorn-ola.kronander@politiker.boras.se 

Satsningar på skola och utbildning
Att skolan fungerar bra från förskola, grundskola till gymnasie/ vuxenutbildning resp. högskola/ universitet är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Här behöver vi inom politiken stötta och satsa än mer. Det är även ett fundament mot utanförskap och ökad trygghet.

Vidareutveckla våra orter/byar
Många av oss bor eller vill bo även utanför stadskärnan. Det är därför viktigt att vi ökar detaljplanerad verksamhets- och bostadsmark i hela Borås. Bygglovshantering behöver effektiviseras. Vägar behöver underhållas bättre. Vi ska främja fortsatt satsning för lokal utveckling och nyttjande av medborgares drivkrafter.

Främja energi- och miljösatsningar
Mycket ligger på nationell nivå där vi behöver satsa på ett fossilfritt, miljövänligt och stabilt energisystem inkl. ny kärnkraft. Lokalt ska vi intensifiera åtgärder/satsningar inom miljö och energi som t.ex. utbyggnad av laddinfrastruktur, solcellsanläggningar m.m.

Åtgärder som får fler i arbete
Företagen skapar jobb och lägger grunden för den ekonomi som vi behöver för ett bra samhälle. Att driva företag i Borås ska vara smidigt. Ju fler som arbetar desto bättre då även det är ett fundament för ökad trygghet.

bottom of page